Influencer marketing

Publicerad: torsdag 3 jan 2019 johanna nilsson

Alla pratar om influencers och unga drömmer om att jobba som influencers, men vad är det egentligen och hur kan ni använda er av det i er marknadsföring? Vi tar en titt på marknadsföringens i dagsläget största, och kanske effektivaste, vapen!

Influencer som fenomen

När ordet influencer används kan det kännas som att det är ett nytt fenomen som vuxit fram sedan sociala medier hade sitt intåg i våra liv. Nog har det vuxit alltid, men influencers har alltid funnits i olika former eftersom det helt enkelt är någon som påverkar vilka beslut vi tar och vad vi tycker. Tomten är ett tidigt exempel, präster ett annat. Prästernas påverkan på människor var dock ofta begränsad till den egna församlingen medan dagens influencers kan nå miljoner människor genom sociala medier. Vi påverkas, influeras, också mycket av vad våra vänner eller familj säger och tycker. Så fenomenet med influencers har alltid funnits, däremot har industrin med influencer marketing fullkomligt exploderat på senare år. Trots det är det många som inte vet så mycket om det, vad det är man betalar för och varför företag borde använda sig av det.

Vad är det som kostar?

  • Personligheten. Influencern har lyckats nå ut och engagera följare med hjälp av sin personlighet och sitt sätt att uttrycka sig. Därför är det viktigt att välja en influencer som förstärker ert varumärke på rätt sätt. Det finns ett stort förtroende från följarna, ungefär som att det var en nära vän som tipsar om en produkt eller tjänst. I dagens annonsblinda samhälle är det värt massor!

  • Influencern har antagligen ett stort antal följare som de utvecklat en relation med under lång tid. Ni kommer alltså att nå väldigt många fler än ni kanske når i era egna kanaler. Dessutom kan ni nå nya kunder som inte själva hade letat upp ert företag, tjänst eller produkt.

  • En influencer känner sin målgrupp, vet vad den gillar och vill ha. De vet därför hur de ska utforma sitt content för att det ska bli framgångsrikt. De tar bilder av hög kvalitet och är duktiga på att fördela innehållet över sina tillgängliga kanaler för att maximera effekten. 

Vilken influencer är rätt för er?

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken influencer som är rätt för er. Ni ska till exempel inte automatiskt välja den som har flest följare utan ta även med innehållets kvalitet i beräkningarna. Fundera också på vilka är det som ingår i influencerns målgrupp och vad förknippas personen med för värden? Välj en person som matchar era värderingar och där kopplingen till er blir naturlig.

Det är viktigt att ni från början är tydliga med kampanjens syfte och mål, vilken målgrupp ni vill nå, vilket budskap som ska spridas och vilken produkt eller tjänst det handlar om. På så vis blir samarbetet bättre från start. 

Om ni är intresserade av att börja med influencer marketing är det viktigt att välja rätt influencer för er. Det finns idag många agenturer som förmedlar kontakter med olika influencers och sköter det administrativa med samarbetet. 

Läs om hur du når Millenials och Generation Z, några som definitivt ingår i en influencers målgrupp. 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss