Webbutvecklarens olika miljöer

Publicerad: torsdag 31 jan 2019 jesper mellquist & johanna nilsson

Alla webbplatser har en framsida och en baksida. Framsidan är det du som besökare ser när du kommer in på webbplatsen, medan all funktionalitet som krävs på sidan för att du ska kunna genomföra exempelvis betalningar finns på baksidan. När webbsidan byggs skapas den i olika miljöer för att kunna utvecklas och testas ordentligt innan den lanseras. I det här blogginlägget har vi låtit vår backend-utvecklare Jesper förklara vad de olika miljöerna innebär. 

På HL Design arbetar vi vanligtvis i tre olika miljöer på vägen mot en webbplats slutresultat; utvecklingsmiljö, stagemiljö och produktionsmiljö.

Utvecklingsmiljö

Utvecklingsmiljön är utvecklarens isolerade bubbla där alla funktioner ska programmeras in och implementeringar av andra program sker. Oftast är det den miljön som vi bygger upp först och här ska det finnas utrymme att laborera med olika ideér och tekniker, som i sin tur ska följa planen för webbprojektet. Även om planen för webbplatsen är tydlig kan det finnas många sätt att implementera olika funktioner. Vissa lösningar behöver testas för att kontrollera att de fungerar som det var tänkt och då är det bra att det inte är en publik miljö vi arbetar i.

Stagemiljö

När alla funktioner börjar hamna på plats börjar det kittla i fingrarna att låta kunden få testa funktionerna själv. På så sätt säkerställer vi att vi har levererat det som efterfrågats och kan upptäcka eventuella fel. Att publicera en webbsida som inte är helt hundra för att kunden ska kunna testa den är dock ingen bra idé, så här kommer stagemiljön till undsättning. Stagemiljön ska fungera som en skyddad förstaversion av slutresultatet som enbart kan nås av personer med behörighet. Ofta finns då också en enklare version av “framsidan” producerad så kunden i lugn och ro kan testa sidan. Vi kan genomföra testköp i webbshoppar och se över så att sidans struktur är logisk och att alla kopplingar till olika system fungerar. 

Produktionsmiljö

När utvecklaren, projektledaren och kunden har testat webbplatsen ordentligt är det dags för lansering vilket innebär att vi publicerar till produktionsmiljön. Det är en skarp miljö utan utrymme för laborering eller osäker hantering av data eftersom datan nu kommer vara fylld med besökarnas uppgifter. När webbplatsen med tillhörande system är lanserad gäller det för alla inblandade att hålla sig på tå för att snabbt kunna agera om ett problem skulle dyka upp. För även om produkten är ordentligt testad kan kopplingar till tredjepartssystem gå ner för att samarbetspartner gör ändringar i sin kod eller liknande. 

Om utvecklaren har skapat dessa tre miljöer är det sen enkelt att jobba med vidareutveckling av webbplatsen och dess system för då kan det ske i utvecklingsmiljön och stagemiljön. När de nya funktionerna är testade flyttar man sedan över dem till produktionsmiljön. På så vis minskar vi riskerna för att felaktiga funktioner når kundens besökare. 
 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss