“Ni ägnar verkligen tid till arbetet” - Fredrik Nord Svahn

Publicerad: onsdag 18 nov 2020

Träffa Fredrik Nord Svahn, marknadskoordinator på Hallandstrafiken. Idag berättar Fredrik om arbetet tillsammans med HL Design under framtagandet av Hallandstrafikens nya webbplats. Häng med och lyssna! 


Hej Fredrik Kan du berätta lite om dig själv och vart du jobbar?

Jag jobbar som marknadskoordinator på Hallandstrafiken och fungerar som en länk mellan vår marknadsavdelning och leverantörer men även internt mellan våra avdelningar internt. Jag ser till att vi behåller samma uttryck och design utåt mot kund, att vi förvaltar varumärket Hallandstrafiken och kollektivt resande i stort.

Hallandstrafiken ansvarar för all kollektivtrafik i Halland. Vi kör busstrafik både i linjetrafik och som skolskjuts, tågtrafik samt serviceresor vilket innefattar färdtjänst, sjukresor och närtrafik. Vi är ca. 90 medarbetare idag som alla jobbar för att vår trafik skall vara lättillgänglig för våra kunder. Hallandstrafiken är ett eget bolag men ägs helt av Region Halland. 

 

Hur ser ert arbete på webben ut idag?

Vår hemsida är till för dem som behöver tillgodose sig information snabbt och lätt. Våran webbplats är en otroligt viktig kanal för oss eftersom att det är väldigt mycket information som måste komma ut till kund. På våran nya hemsida har vi förenklat strukturen avsevärt och delat in informationen i kategorier. Våra tankar var att informationen man behöver sker i olika faser. Innan resan, under resan och efter resan, och efter det har vi gjort strukturen för att våra kunder enkelt ska kunna hitta vad de behöver. 

Hemsidan används just nu främst av kunder som behöver söka sin resa. Alltså från plats A till plats B och få fram tider och priser. Därför arbetade vi också fram en ny reseplanerare där allt presenteras på ett bättre sätt i syfte att förenkla och förbättra kundens upplevelse.

 

Hur viktigt är det för er att synas digitalt?

Den gamla klassikern, “Syns man inte – finns man inte”. Idag är det ju väldigt viktigt att vara digital. Webben är ju såklart en betydande del och vi har cirka 85 000 besökare i månaden på vår webbplats. Även om vi försöker få över våra kunder att använda vår app, fyller webben fortfarande en mycket stor funktion. Främst i avseendet med hur mycket information en webbsida kan innehålla kontra en app. Då Hallandstrafiken nu står inför ett nytt biljett- och betalsystem så är det en mycket viktig informationskanal där man kan läsa om våra olika system som just nu drivs parallellt.

 

Hur har arbetet kring tillgänglighetsanpassningar fungerat/påverkat verksamheten?

I september kom ett lagkrav, som inkluderade oss som samhällsviktig organisation, att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler. Vi har alltid arbetat för tillgängligheten och det genomsyrar hela vår organisation men arbetet har nu fortsatt i en annan takt i följd av lagkraven med hjälp av er på HL Design. Vår sida kan nu fås i lättläst version, man kan få den översatt till vilket språk man vill, via Google translate, man kan ändra textstorleken och även ändra kontrasterna. Vi har också anpassat språket så det skall vara lättare att förstå. På hemsidan finns en full redogörelse på vad vi har gjort för att den skall vara en sida som alla kan använda

 

Hur ser samarbetet ut mellan er och HL Design? 

Samarbetet oss emellan har fungerat super och vi har haft en bra dialog med projektledare som har hjälp till med de idéer som vi har haft men också kommit med inspel med egna idéer och vad som funkar och inte på webben. Och den här typen kunskapsutbyte har varit väldigt bra.

 

Vad har varit bäst med samarbetet mellan HL Design & Hallandstrafiken?

Den snabba responsen och ett bra samarbete med speciellt projektledaren men även företaget i helhet. Ni ägnar verkligen tid till arbetet, jag minns att vi hade något problem med hemsidan och ni hade suttit sent uppe under en fredagskväll för att hjälpa oss.

 

Vad härligt att höra, tack för att du tog dig tiden att prata webb med oss!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss