Asfaltbolaget


Webbplats, Digital marknadsföring

Med en kundnära relation och lokalt förankrad verksamhet driver Asfaltbolaget en bred verksamhet som täcker både mark, anläggning, asfaltering, ballast och asfalttillverkning. De är verksamma i Kalmar-, Blekinge- och Kronobergs län och utför främst arbete åt kommuner, företag och föreningar – alltid anpassat efter kundens behov.

Besök sidan Prata webb med oss

Utmaningen

Asfaltbolaget ville ha en ny hemsida som ger ett modernt och förtroendeingivande intryck och som bidrar till ett starkare varumärke och i förlängningen ett större inflöde av projekt. Hemsidans syfte var också att ge potentiella medarbetare en positiv och seriös bild av bolaget och därigenom bidra till att fler duktiga människor söker sig till och väljer Asfaltbolaget som sin framtida arbetsgivare. En enkelhet vad gäller både orientering på och uppdatering av den nya webbsidan var ett tydligt önskemål från Asfaltbolaget. 

Slutprodukten

Resultatet blev en webbsida med tydliga ingångar och enkel orientering. Besökaren hittar snabbt det affärsområde den är intresserad av och på varje sida finns ett kontaktformulär. På kontaktsidan kan besökaren snabbt sortera på geografiskt område eller yrkestitel för att hitta rätt person att kontakta. För att visa upp Asfaltbolagets verksamhet visas mycket bilder från verksamheten på webbsidan. Det skapar förtroende och intresse hos både kunder och potentiella medarbetare. De som blir intresserade av arbete hittar direkt på startsidan ett formulär där de kan skicka in sin ansökan. 

Asfaltbolaget använder sig också av redaktörstjänsten för att få hjälp med bland annat textproduktion och Adwords. 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss